allahumma anta maksudi wa ridhaka mathlubiMuis Jenengku Tags : allah, syahadat, cinta