ang mabigat ay gumagaan kung pinagtutulunganGwyneth Beatrice Cape Tags : kapwa